Metodika získání pomůcky

METODIKA ZÍSKÁNÍ POMŮCKY

Většina kompenzačních pomůcek je hrazena zdravotními pojišťovnami, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám může, obdobně jako lék na recept, předepsat lékař na „Poukaz“ (viz obr.). Dle typu pomůcky to může být lékař praktický (PRL) nebo odborný, nejčastěji neurolog (NEU), rehabilitační lékař (REH), ortoped (ORT) nebo geriatr (GER). U některých typů pomůcek je navíc nutné schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny (RL). Předepsanou pomůcku obdržíte po uplatnění poukazu ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně. Pokud pomůcka hrazena není nebo je doplatek příliš vysoký, můžete požádat některou z nadací o jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky. Seznam nadací naleznete na poslední straně. Na bezbariérové úpravy (plošiny, výtahy, schodolezy, stavební úpravy a přestavby vozidel) můžete požádat podle zákona č. 329/2011 Sb. o jednorázový příspěvek na Úřadu práce.

PŘEDEPISOVÁNÍ POMŮCEK

POMŮCKY K CHŮZI

Berle (2 ks/2 roky; PRL, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV)

Berle speciální (2 ks/2 roky; PRL, DIA, INT, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA)

Berle podpažní (1 pár/2 roky; PRL, DIA, INT, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA)

Chodítka (1 ks/5 let; PRL, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV)

Chodítka dětská (1 ks/5 let; CHI, NEU, ORP, ORT, REH)

Chodítka s vysokou oporou (1 ks/5 let; GER, NEU, ORP, ORT, REH, REV)

POMŮCKY DO KOUPELNY A NA TOALETU

Nástavce na WC (1 ks/3 roky; PRL, GER, NEU, ORT, REH, REV)

LŮŽKA POLOHOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lůžka polohovací (RL, R, 1 ks/10 let; PRL, GER, NEU, INT, ORT, REH)

Lůžka polohovací dětská (RL, R, 1 ks/7 let; NEU, PED, ORT, REH)

POMŮCKY ANTIDEKUBITNÍ A POLOHOVACÍ

Matrace antidekubitní (RL, 1 ks/3 roky; PRL, GER, CHI, NEU, ORT, REH)

Podložky antidekubitní při nízkém riziku dekubitů (1 ks/3 roky; PRL, GER, NEU, ORT, REH)

Podložky antidekubitní od středního rizika dekubitů (RL, 1 ks/3 roky; PRL, GER, NEU, ORT, REH)

Podložky polohovací od středního rizika dekubitů (RL, 1 ks/3 roky; GER, NEU, ORT, REH)

VOZÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vozíky mechanické standardní (RL, R, 1 ks/5 let; PRL, DIA, GER, INT, NEU, ORT, REH, PED)

Vozíky mechanické odlehčené (RL, R, 1 ks/5 let; INT, NEU, ORT, REH, PED)

Vozíky mechanické aktivní a dětské (RL, R, 1 ks/5 let; NEU, ORT, REH)

Vozíky mechanické bariatrické a dvouobručové (RL, R, 1 ks/5 let; NEU, ORT, REH)

Vozíky mechanické polohovací (RL, R, 1 ks/5 let; INT, NEU, ORT, REH)

Vozíky elektrické (RL, R, S5, 1 ks/7 let; NEU, ORT, REH)

ZVEDÁKY POJÍZDNÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zvedáky pojízdné (RL, R, 1 ks/10 let; GER, NEU, ORT, REH, INT)

Závěsy (1 ks/3 roky; PRL, GER, NEU, ORT, REH, INT)

ORTÉZY

Ortézy horní a dolní končetiny (1 ks/1 rok, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA, TVL)

Ortézy hlezenní (1 ks/1 rok, DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA, TVL)

Pásy bederní (1 ks/1 rok, PRL, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, PED, REH, REV, TRA, TVL)

Ortézy bederní (1 ks/1 rok, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA, TVL)

SEZNAM ZKRATEK

GER geriatr

INT internista

CHI chirurg

NEU neurolog

ORP ortopedický protetik

ORT ortoped

PED pediatr

PRL praktický lékař

REH rehabilitační lékař

REV revmatolog

TRA traumatolog

TVL tělovýchovný lékař

RL nutné schválení revizního lékaře (Žádanka o zvýšení úhrady)

R pomůcky zapůjčované (Smlouva o výpůjčce)

S5 nutná doplňující odborná vyšetření (Formulář k přidělení elektrického vozíku)

SERVIS POMŮCEK

Záruční opravy hradí dodavatel. Po záruční době je u opravy postup stejný jako u získaní pomůcky. Do poukazu se uvede kód a typ příslušné opravy.

4100008 Úpravy vozíků mechanických

4100009 Úpravy vozíků elektrických

4100012 Opravy vozíků mechanických – vlastnictví pojišťovny (nový)

4100013 Opravy vozíků mechanických – vlastnictví pojišťovny (repasovaný)

4100014 Opravy vozíků mechanických – vlastnictví pojištěnce

4100015 Opravy vozíků elektrických – vlastnictví pojišťovny (nový)

4100016 Opravy vozíků elektrických – vlastnictví pojišťovny (repasovaný)

4100017 Opravy vozíků elektrických – vlastnictví pojištěnce

4100018 Opravy vozíků elektrických – ve vlastnictví pojišťovny (nový) výměna akumulátoru

4100019 Opravy vozíků elektrických – ve vlastnictví pojišťovny (repasovaný) výměna akumulátoru 4100022 Opravy polohovacích lůžek – vlastnictví pojišťovny (nové)

4100023 Opravy polohovacích lůžek – vlastnictví pojišťovny (repasované)

4100011 Úpravy polohovacích lůžek - prodloužení

4100030 Opravy pojízdných zvedáků elektrických – vlastnictví pojišťovny (nový)

4100031 Opravy pojízdných zvedáků elektrických – vlastnictví pojišťovny (repasovaný)

VLASTNICTVÍ POMŮCEK

Na rozdíl od většiny pomůcek podléhají lůžka, zvedáky a vozíky režimu cirkulace a zůstávají ve vlastnictví pojišťovny. Je-li u těchto pomůcek doplatek vyšší než 2 000 Kč, zůstává pomůcka ve vlastnictví pojištěnce, který má ale možnost přenechat pomůcku pojišťovně k následné cirkulaci se zvýhodněnou úhradou oprav během užitné doby.

ÚHRADA OPRAV ZP VE VLASTNICTVÍ POJIŠŤOVNY

90 % u nových ZP

95 % u repasovaných

ZP ÚHRADA OPRAV ZP VE VLASTNICTVÍ POJIŠTĚNCE

90 % (max. 10 000 Kč/5 let) u mechanického vozíku

90 % (max. 14 000 Kč/7 let) u elektrického vozíku