Změny v oblasti zdravotnických prostředků

Vybrané změny v oblasti zdravotnických prostředků v návaznosti na zákon č. 282/2018 Sb.

Změny platné od 1. 8. 2019
Ztrácí úhradu z veřejného zdravotního pojištění toaletní křesla, sprchové židle, vanové sedačky, hole či ochranné helmy. Berle a toaletní nástavce zůstávají beze změn. NRZP usiluje o zpětné zařazení těchto položek mezi hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Ztrácí úhradu také ty ZP, které jejich výrobci či dovozci tzv. nepřehlásili, do nového úhradového katalogu SÚKL. Mezi těmito výrobky jsou jednak položky starší, již na trh neuváděné a také ty, u kterých zjednodušený režim přehlášení nebylo možné použít. Všechny ZP u kterých došlo k přehlášení, pokračují ve stejném režimu cen i úhrad až do 30. 11. 2019.

Změny platné od 1. 10. 2019
Začínají být hrazeny první ZP, u kterých došlo k přiznání úhrady dle nových pravidel.
Aktualizovaný seznam hrazených ZP následně vydává SÚKL každý měsíc a nové ZP je možné zařazovat průběžně.

Změny platné od 1. 12. 2019
Končí přechodné období zákona č. 282/2018 Sb. Začínají platit nové limity úhrad jednotlivých kategorií ZP v rámci aktualizovaného kategorizačního stromu.
Plošně vstupují v platnost nové kódy ZP vydané SÚKL a nahrazující předchozí kódy zdravotních pojišťoven.
SÚKL vydává nový kompletní seznam všech hrazených ZP s aktualizovanými úhradami a kódy.
Mění se preskripční pravidla pro předepisování ZP. Praktičtí lékaři mohou nově předepisovat chodítka vyjma dětských a chodítek s podpůrnými prvky, berle a nástavce na WC (bez schválení revizním lékařem) a základní mechanické vozíky, polohovatelná lůžka či závěsné kurty ke zvedákům (se schválením revizním lékařem). Dochází k rozšíření preskripčních možností vybraných ZP u odborných lékařů.