Seznam nadací

Pokud je pomůcka příliš drahá, nemáte nárok na předepsání pomůcky od lékaře, můžete oslovit jednu z následujících nadací:

NADACE CHARTY 77 - KONTO BARIÉRY
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel. 224 214 452
e-mail: charta77@mbox.vol.cz
www.bariery.cz

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ
Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1
tel. 224 216 883
e-mail: vdv@telecom.cz
www.vdv.cz

NADAČNÍ FOND J&T
Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9
tel. 221 710 374
e-mail: nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
www.nadacnifondjt.cz

NADAČNÍ AGROFERT
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4
tel. 702 087 970, 607 057 835
e-mail: info@nadaceagrofert.cz
www.nadace-agrofert.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Thunovská 18, 118 01 Praha 1
tel. 251 104 111
e-mail: info@cervenykriz.cz
www.cck-cr.cz

NADACE ARCHA CHANTAL
Svatoslavova 241/26, 140 00 Praha 4
tel. 261 222 570, 578
e-mail: chantal_brno@seznam.cz
www.archa-chantal.cz

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
Nad Vodovodem 2/169, 100 00 Praha 10
tel. 267 004 260
e-mail: kapkanadeje@volny.cz
www.kapkanadeje.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH - VIZE 97
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
tel. 234 097 811
e-mail: nadace@vize.cz
www.vize.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Šumavská 15, 602 00 Brno
tel. 603 420 526
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz
www.nadacezdravi.cz

OLIVOVA NADACE
Olivova 224, 251 01 Říčany
tel. 323 631 313
e-mail: info@olivovanadace.cz
www.olivovanadace.cz

NADAČNÍ FOND VÁCLAVA KLAUSE
Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1
tel. 222 192 409

NADAČNÍ FOND LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
tel. 224 372 196
www.nadacnifondklausovych.cz