Parkovací průkaz ZTP

Žádost o parkovací průkaz ZTP

Průkaz ZTP pro parkování je určen držitelům ZTP a ZTP/P, kteří mají vlastní vůz nebo jsou přepravováni v cizím autě. Parkovací průkaz nelze získat bez průkazu OZP (osoby se zdravotním postižením) druhého nebo třetího stupně, tedy s označením ZTP nebo ZTP/P. Proto pokud někdo potřebuje průkaz pro parkování, musí nejdřív zažádat o průkaz OZP. Je-li poté ZTP nebo ZTP/P dle zdravotního stavu přiznáno, lze podat žádost o průkaz na obecní úřad s rozšířenou působností. Na úřadě je potřeba podat vyplněnou žádost, předložit platný občanský průkaz, platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a fotografii na průkaz. Po vydání rozhodnutí o udělení průkazu pro parkování je potřeba, aby osoba, jíž byl průkaz vydán, ho osobně podepsala.

Podmínky pro získání parkovacího průkazu:

  • průkaz OZP II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P)
  • osobní dostavení na sociální odbor obce (alespoň v autě u úřadu), vlastnoruční podpis žadatele
  • platný občanský průkaz
  • fotografie

Platnost parkovacího průkazu

Platné parkovací průkazy mají číselný formát, je zde vyznačeno přesné datum platnosti, totožné s datem na průkazu ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz má platnost dle doby platnosti ZTP.

Parkovací průkaz není vázán na konkrétní automobil. Může být použit pro vlastní vůz osoby se zdravotním postižením nebo pro vůz osoby blízké. Tedy osoba zdravotně postižená má právo si ho vzít s sebou do každého auta, ve kterém je přepravována. S sebou musí mít také průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Umístění průkazu ve vozidle

Parkovací průkaz musí být v autě umístěn na viditelném místě, nejlépe za předním sklem ze strany řidiče a přední stranou s vyznačenou platností směrem ven (fotografie držitele je tedy viditelná zevnitř auta). Pokud by byl průkaz umístěn tak, že by nebyla platnost průkazu viditelná, má se za to, jako by tam nebyl. Totéž platí, pokud si parkovací průkaz zapomenete doma. Parkovací průkaz nemůžete nahradit jiným průkazem.

Jestliže není držitel průkazů ve voze přepravován, neměl by průkaz ve voze ani být.

Výhody pro držitele parkovacího průkazu ZTP

Průkaz ZTP pro parkování má pro majitele následující výhody:

  • bezplatné stání na místě pro vozíčkáře označeném piktogramem ve všech státech EU (mimo výjimky v ČR - viz níže)
  • možnost zřízení vyhrazeného stání před domem/bytem
  • možnost vjet do ulice se značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování"
  • možnost stát v zákazu stání po dobu nezbytně nutnou (ale vůz nesmí být překážkou na silnici)
  • možnost vjet i do pěší zóny
  • držitel nemusí platit za dálniční známku - platí to ovšem pouze na území ČR a držitel platného parkovacího průkazu musí být vždy v autě přítomen. V zahraničí nelze používat český parkovací průkaz místo dálniční známky

Podmínky pro parkování v konkrétních městech ČR

Bohužel i platný parkovací průkaz není univerzální pro všechna města a obce ČR. Pravidla pro parkování s parkovacím průkazem jsou schvalována Radou konkrétního města proto se mohou lišit, např. úhradou za parkování. Je doporučeno si při cestování dopředu ověřit pravidla parkování dané oblasti a města.

Odtah vozidla držitele parkovacího průkazu

V případě např. blokového čištění není pravda, že by auto s parkovacím průkazem nemohlo být odtaženo PČR, jelikož v tomto případě na silnici překáží. Vozidlo s parkovacím průkazem jen nesmí dostat tak zvanou botičku.

Parkovací průkaz osob sluchově postižených

Sluchově postižené osoby mají průkaz s vyobrazeným uchem, ale tento není ekvivalentní parkovacímu průkazu s vyobrazeným vozíčkem. Pro sluchově postižené osoby to tedy znamená, že nejsou osvobozeni od platby za dálniční známku nebo za parkování v místech určených pro invalidy. Ze zákona dokonce nemá právo se na tomto místě zdržovat. Průkaz pro sluchově postižené má jen informativní charakter.

Právní úprava

Parkovací průkazy osob se zdravotním postižením (OZP) upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.