EPOUKAZ

 Od 1. 5. 2022 je možné předepsat a následně uplatnit elektronickou verzi Poukazu na zdravotnické prostředky "ePoukaz".

Na základě zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, s dopadem do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, s účinností od 26. května 2021, pro elektronizaci poukazů účinnost „plovoucí“, v souladu se Sdělením č. 54/2022 Sb., o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů, ze dne 8. března 2022, a Vyhlášky č. 97/2022 Sb., Vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů, s platností od 1. 5. 2022.

Uplatnění ePoukazu:

Zašlete identifikační kód: info@aktiv.cz nebo +420 773 752 075

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

DOBROVOLNOST
ePoukaz je dobrovolný a zapojené lékárny a výdejny budou zveřejněny na webu SÚKL.

 

VÝDEJ ZP
Výdej na ePoukaz bude možný komukoliv, kdo bude znát jméno a identifikátor ePoukazu nebo na identifikační doklad pacienta. 

 

PŘEHLED PRESKRIPCE
Přehled vystavených ePoukazů a předepsaných ZP  je uveden v lékovém záznamu pacienta.

 

3 TYPY POUKAZŮ
ePoukaz zachovává všechny tři typy poukazů, které jsou využívány v listinné podobě, tj. na ortopedickou, optickou a foniatrickou pomůcku.

 

PRESKRIPCE VÍCE ZP
Na ePoukaz je možné předepsat více různých spolu souvisejících ZP ze stejné úhradové skupiny - např. vozík a příslušenství nebo lůžka a matrace.

 

ČÁSTEČNÝ VÝDEJ
Poukaz umožňuje částečný výdej. 
Na jeden ePoukaz může tedy být zaznamenáno více výdejů.

 

KONTAKT NA PACIENTA
ePoukaz obsahuje identifikační údaje pacienta včetně telefonu a emailové adresy a vylučuje nesrovnalosti ve jménu nebo rodném čísle. 

 

BEZ PODPISŮ
Není potřeba podpisů pacienta ani u předepisujícího lékaře ani u vydávajícího specialisty.